Βαφή Βιομηχανικού Δαπέδου με το σύστημα πολυουρίας POLYUREA FLOOR COATING της DUROSTICK

Παρακολουθήστε βήμα – βήμα την εύκολη χρήση και εφαρμογή της πολυουρίας POLYUREA FLOOR COATING της DUROSTICK σε ράμπα φόρτωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το ιδανικό προϊόν για χώρους που υποδέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις όπως κρούσεις και τριβές, αλλά και χημικούς και άλλους ρύπους.

Βαφή Τοίχων σε βιομηχανική εγκατάσταση με το σύστημα πολυουρίας POLYUREA FLOOR COATING της DUROSTICK

Παρακολουθήστε βήμα – βήμα την εφαρμογή, την ευκολία στη χρήση και το άριστο τελικό αποτέλεσμα του POLYUREA FLOOR COATING σε τοίχους βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Το POLYUREA FLOOR COATING είναι ιδανικό για εφαρμογή σε χώρους με υψηλές μηχανικές καταπονήσεις όπως κρούσεις και τριβές, καθώς και σε χημικούς και άλλους ρύπους.