Η DUROSTICK, στηριγμένη στην πολύχρονη εμπειρία της στον χώρο των κατασκευών, των επισκευών και της συντήρησης, με κορυφαία προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, υπερήφανα παρουσιάζει το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων THERMOSEAL με τη συμμετοχή του τσιμεντοειδούς σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC.