Η DS-259 DECO MICRO RESIN, χρησιμοποιείται ευρέως και για την αποκατάσταση παλαιότερων φθαρμένων πατητών τσιμεντοκονιών ή για την αλλαγή του ύφους της διακόσμησης. Με τα κατάλληλα εργαλεία και τη δεξιότητα των εφαρμοστών, η νέα Πατητή ολοκληρώνει τα έργα που εφαρμόζεται με εξαιρετική ευκολία και μέσα σε λίγες ημέρες.