Στεγανοποίηση επιφανειών. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε λεπτομέρειες για την στεγανοποίηση επιφανειών εστιάζοντας σε τσιμεντοειδή στεγανωτικα.