Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που συναντά κανείς σε επιφάνειες σκυροδέματος και τα προϊόντα – λύσεις από την DUROSTICK για την επισκευή και αποκατάστασή τους.