Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας.